image

Tvangsmulkt skader de små

dagens Tvangsmulkt er en urettferdig praksis, som rammer skjevt og har fatale konsekvenser for små bedrifter.
Bedriftsforbundet har nå tatt initiativ til en aksjon for å utfordre dagens praksis, men vi trenger din hjelp.
Signer vårt opprop og støtt oss i kampen for en mer rettferdig tvangsmulktordning

Signer

<